Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

DriveWizard Plus

Besplatan softver za lako i pregledno parametrisanje regulatora, pregled parametara, upravljanje.
Ovaj softver pruža mogućnosti da snimate vaše projekte i da u realnom vremenu pratite monitor parametre po vašem izboru na osciloskopu. Podržava sve modele regulatora.

Detaljnije...

DriveWorks EZ

Napredan softver za programiranje složenijih konfiguracija koje uključuju regulator frekvencije kao deo sistema upravljanja. Mogućnost naprednog programiranja, blok dijagrami i već uključene osnovne logičke operacije čine ovaj softver dobrom zamenom za veći deo funkcija koje obavlja PLC.

Detaljnije...

USB Copy unit

Veoma korisna alatka za brz pristup regulatoru frekvencije i upotrebu softwera DRIWE WIZARD PLUS i DRIWE WORKS EZ. Pomoću nje možete povezati regulator sa računarom, a možete ga koristiti kao produžetak za displej regulatora. Pored toga pruža mogućnost za brzo i lako snimanje parametara koje možete potom preneti direktno na drugi regulator ili računar bez skidanja displeja. Povezuje se preko komunikacionog porta regulatora i USB porta računara.