Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija u tretmanu voda


Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.
Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost.

 

Upravljanje bunarima za pitku vodu - održavanje konstantnog nivoa vode u bunaru

Sistem za upravljanje bunarima namenjen je vodovodima sa različitim snagama pumpi u veoma širokom opsegu. Sistem se može upotebiti u svim procesima gde se vrši upravljanje fluidima, odnosno upravljanje radom pumpi.

 
Automatsko upravljanje u crpnim stanicama za preradu vode

Održavanje konstantog pritiska prema potrošacima - Eliminisanje hidrauličkih udara - Ušteda u energiji

 
Automatsko upravljanje bunarima kod postrojenja za tretman voda

Održavanje zadatog nivoa u rezervoaru čiste vode - Ravnomerna eksploatacija bunara - Ušteda u energiji kroz dvotarifni sistem rada

 
Sistem za kontrolu napajanja vodom

Regulcija sistema za napajanje vodom do skoro se svodila na upotrebu tlačnih sklopki koje su startovale i gasile pumpe kada pritisak prođe zadate vrednosti. Komponente su često otkazivale pa samim tim i kvalitet regulacije nije bio zadovoljavajući.

 
Regulacija nivoa u bazenima i rezervoarima

Automatizovan proces upravljanja nivoom koristi se u svim granama industrije gde se javlja potreba za praćenjem i regulacijom nivoa nekog fluida.

 
Regulacija rada vodovodnog sistema

Proces kontrole pritiska u vodovodnoj mreži, nadzire programabilni konroler-PLC na osnovu signala sa transmitera pritiska. Pritisak se održava konstantnim uz pomoć frekventnog regulatora, preko koga se reguliše broj obrtaja pumpe kontinualnom PID regulacijom. Upotrebljeni PLC je najnovije serije OMRON, a vizualizacija i upravljanje sistemom su realizovane na PC-u u SCADA softveru. Uz pomoć PID regulacije održava se i konstantna količina rezidualnog hlora u vodi.


Održavanje nivoa vode u filterskom postrojenju

Održavanje konstantnog nivoa vode PID pozicionerom radi boljeg iskorišćenja kapaciteta filtara realizovan je Burkertovom opremom. Nivo se reguliše leptirastim ventilom sa pneumatskim aktuatorom i PID pozicionerom. Informacija o trenutnom nivou se dobija preko transmitera pritiska, a vrednost nivoa se može očitavati na digitalnom panelmetru.


Prerada otpadnih voda

Otpadne vode visoke Ph vrednosti se dovode do komore u kojoj joj se ta vrednost spušta i zatim se otpadna voda ispušta u okolinu. Komore se naizmenično pune i prazne. Ph vrednost se meri Ph-metrima i voda se ispušta tek kad padne ispod dozvoljene vrednosti. Sistem je realizovan sa Ph-metrima, ventilima i protokometrima. Ceo sistem nadzire OMRON-ov PLC sa pratećom opremom.