Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija kondicionera u JTI-u


ICM Electronics je izvršio automatizaciju rada kondicionera za vlaženje duvana u pogonu za primarnu preradu u JTI Senta. Do tada ručna kontrola rada, zamenjena je automatskom regulacijom koju vrši Omron PLC kontroler i touch terminal. Instaliran je novi orman energetike koji sadrži nove regulacione i on-off ventile, kao i mernu opremu proizvođača Burkert.