Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija u hemijskoj industriji


  Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.
Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost.

Pogon kalcijum karbonata

  Pogon za preradu kalcijum karbonata prati se preko sinoptičke karte, dok se kompletna vizuelizacija, nadzor, upravljanje i parametrizacija izvršava preko ”touch” terminala i programabilnog kontrolera. Upravljanje motorima je realizovano frekventnim regulatorima , dok se neki motori upravljaju kontaktorima.


Upravljanje pogonom za mešanje guste mase (CELULOZE)

  Automatika za upravljanje pogonom za mešanje celulozne mase poverena je PLC-u. Upravljanje motorima je ON-OFF tipa, bez regulacije.
Redosled uključenja/isključenja motora, kao i otvaranje/zatvaranje ventila određuje program u PLC-u. Svi parametri neophodni za praćenje rada sistema prikazani su na displeju touch terminala.


Mašina za pravljenje kesa

  Mašina za konfekcioniranje kesa sa dupleks sistemom koja omogućava pravljenje preko 200 kesa u minuti uradjena je sa touch terminalom, programabilnim kontrolerom, temperaturnim kontrolerima, frekventnim regulatorima i servo regulatorom. U planu je projektovanje nove mašine sa poboljšanim karakteristikama.


Upravljanje ekstruderom

  Motor ekstrudera se pogoni frekventnim regulatorom iz Omron-ove serije, dok se temperatura polja održava temperaturnim regulatorima.
Tačnost regulacije temperature je do 0,1°C što povećava kvalitet procesa pravljenja najlona.


Mašina "Belmatik" za preradu termoplasta

  Upravljanje mašinom je ostvareno programabilnim PLC-om. Kompletna vizuelizacija i nadzor kao i zadavanje i čitanje parametara se vrši preko touch terminala. Regulaciju temperature u tri zone i alatu obavljaju adaptivni regulatori. Napajanje ulaznih senzora i izvršnih organa sa 24V DC je realizovano prekidačkim izvorom napajanja, sa zaštitom od kratkog spoja.


Mašina za brizganje plastike

  Upravljanje brizgaljkom je ostvareno programabilnim kontrolerom. Kompletna vizuelizacija i nadzor sistemom, kao i zadavanje i čitanje parametara se vrši preko “touch” terminala.
Regulacija temperature u realizovana je
temperaturnim jedinicama programabilnog kontrolera i ona se reguliše preko “touch” terminala.


Mašina za sečenje plastičnih cevi

  Sečenje plastićnih cevi po izlasku iz ekstrudera vrši se nožem kojim upravlja brojač koji je povezan sa enkoderom. Ovo je jedan prost sistem koji je veoma efikasan u praksi !


Lasersko očitavanje bar koda na proizvodima

  Kontrola ambalaže na mašinama za pakovanje u farmaceutskoj industriji i mašinama za štampanje i lepljenje u štamparskoj industriji - Konstantan monitoring ožitavanja i alarmiranje u slučaju grešaka.