Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija kotlovskih postrojenja


Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.
Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost.

 

Upravljanje radom ventilatora za doziranje svežeg vazduha

  Ušteda goriva - Smanjenje zagađenja čovekove okoline - Povezivanje sa nadzornim sistemom kotlarnice i informacionim sistemom na višim nivoima (dislocirani komandni centar).


Regulacija viskoziteta mazuta

  Obezbeđenje optimalnog viskoziteta na ulazu u gorionik - Kvalitetnije sagorevanje - Smanjena potrošnja goriva.