Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Nove FieldBus opcione kartice iz Yaskawa-e


Od danas Yaskawa nudi opcione kartice za V1000 i A1000 regulatore frekvencije. Opcione kartice omogućavaju konektovanje regulatora na Profinet, Modbus TCP/IP i Ethernet/IP mreže.

Kratak opis proizvoda

SI-EP3 i SI-EP3/V za PROFINET
Ove kartice su kompatibilne sa PFORINET I/O uređajima i PROFIDrive specifikacijom. Ove kartice omogućavaju Master uređaju da nadgleda i upravlja regulatorom preko PROFINET mreže. Kartice su opremljene duplim RJ45 portom za lako umrežavanje regulatora.

SI-EM3 i SI-EM3/V za Modbus TCP/IP i
SI-EN3 i SI-EN3/V za Ethernet/IP

Ove kartice omogućavaju konektovanje regulatora na Ethernet/IP ili Modbus TCP/IP mrežu. Podešavanje se radi jednostavno preko displeja regulatora ili mreže i omogućava komunikaciju preko 10/100Mbps mreža. IP adrese mogu da budu statične, a mogu i da se dodele automatski od strana DHCP-a ili BootP hosta. Kartice omogućavaju daljinski pristup svim parametrima regulatora, dijagnostiku i operacione komande. EDS fajlovi pružaju sve podatke neophodne za lako konektovanje regulatora na mrežu za Ethernet/IP kartice.

Kompatibilnost
Kartice za Profinet, Modbus TCP/IP i Ethernet/IP mogu da se koriste sa sledećim regulatorima:
• Standardnim A1000 regulatorima, uključujući i IP54 Ready i IP54 za zidnu montažu
• Standardnim V1000 regulatorima, uključujući IP66 izvedbu
• Standardnim T1000A i T1000V regulatorima

Pre upotrebe opcionih kartica sa drugim regulatorima sa posebnim softverima, proverite kompatibilnost sa našim tehničkim osobljem.

Kodovi za poručivanje
• PROFINET: SI-EP3 za A1000 i SI-EP3/V za V1000
• Modbus TCP/IP: SI-EM3 za A1000 i SI-EM3/V za V1000
• EtherNet/IP: SI-EN3 za A1000 i SI-EN3/V za V1000