Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija u duvanskoj industriji  Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.
Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost.

 

Automatizacija procesa u fabrici duvana

  Kod ove aplikacije, izvršena je automatizacija transporta, usklađivanje rada pojedinih delova procesa i upravljanje preradom sirovog duvana. Procesom se u celini upravlja putem upravljačkih modula i regulatora frekvencije povezanih u jedinstvenu industrijsku mrežu. Svi parametri se zadaju sa tač-terminala smeštenog na glavni nadzorno-upravljački orman u proizvodnom pogonu