Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

ICM domaćin evropske komisije


ICM Electronics je bio domaćin evropske komisije čiji je zadatak bio da oceni rad flexWARE konzorcijuma koji radi na razvoju bežične platforme za industrijsku automatizaciju. flexWARE konzorcijum, čiji je član ICM, zadnjih 45 meseci je radio na razvoju nove tehnologije koje će omogućiti bežičnu komunikaciju u industrijskim uslovima u realnom vremenu. Zadnjih nekoliko meseci, konzorcijum se sastao u Platičevu gde je više od 20 inžinjera integrisalo podsisteme bežične platforme u jednu celinu i demonstrirao rad iste evropskoj komisiji. Nakon dvodnevnog pretstavljanja razvoja nove tehnologije, evropska komisija, na čelu sa prof. dr Rolf Rimenšnajderom, dala je konačnu ocenu rada konzorcijuma, Kako je flexWARE projekat jedan od retkih koji se uspešno završi, tako je i ocena komisije bila odlična. Bežična platforma ima cilj da obezbedi fleksibilniju i jeftiniju proizvodnju kroz uštede u vremenu i opremi. U razvoj tehnologije se uložilo preko 3 miliona evra iz budžeta evropske komisije.