Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Robot montaža i rukovanje materijalima

Robotika

Naš cilj je da u oblasti primene robota pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.

Robot montaža i rukovanje materijalima:

ICM je postao pratner kompanijama koje proizvode mašine i omogućio integraciju robota sa mašinama alatkama, mašinama u oblasti ciglarske industrije i drugim mašinama gde primena robota omogućuje maksimalne performanse celokupnog sistema montaže i rukovanja materijalima.

RUKOVANJE


MONTAŽA

(2MB)


MONTAŽA
sa vizuelnom kontrolom
(2MB)


CNC mašina sa linearnim motorima
(2MB)


SAVIJANJE
limova
(2MB)

SEČENJE
vodenim mlazom
(2MB)

CNC
ruter
(2MB)

Robotsko pakovanje kolača