Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija u industriji hrane i pića   Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.
Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost.

Upravljanje pralicom u industriji šećera

Pralica za repu se sastoji iz bubnja koji je pogonjen uz pomoć dva motora. Ugradnjom frekventnih regulatora izbegnuta je mogućnost habanja bubnja usled neravnomernog rada dva pogonska motora.


Upravljanje pogonom kafe

  Upravljanje linijom kafe ostvareno je primenom programabilnog kontrolera i programabilnog ("touch") terminala. Proces kontrole obuhvata sledeće postupke:

 - Formiranje receptura za svaku mašinu posebno, direktnim upisom na terminal, od strane tehnologa
 - Kompletna vizuelizacija i nadzor.
 - Kontrola punjenja mašina za prženje uz prethodno vaganje šarže
 - Odvagivanje ispržene kafe u cilju utvrđivanja procenta uprženosti
 - Transport ispržene kafe na mašine za pakovanje po zahtevu operatera

Upravljanje sitima za brašno

  Proces upravljanja motorima sita za prosejavanje brašna dodeljen je frekventnim regulatorima iz OMRON-ove serije.
Upotrebljen je regulator sa V/f regulacijom, jer ova aplikacija ne zahteva konstantan momenat opterećenja.

Pakerica za brašno

  Automatika nemačke mašine za pakovanje kilogramskih pakovanja brašna vodi se programabilnim kontrolerom. Upravljanje procesom se vrši preko programabilnog ("touch") terminala, a upotrebljen je i veliki broj zaštitnih releja i druge prateće opreme.
Ostvarena je kompletna vizuelizacija i nadzor.

Merenje nivoa u silosima sa praškastim materijalima

  Automatizovan proces beskontaktnog merenja nivoa u silosima - Konstantan monitoring ćelije i alarmiranje pri punjenju i pražnjenju silosa

 

 
Upravljanje procesom pečenja hleba i sitnih peciva u postojećim tunelskim pećima

  Poboljšanje kvaliteta ispečenog hleba i sitnih peciva- Dobijanje ujednačenog kvaliteta - Ušteda energije - Povezivanje sa informacionim sistemom pekare

 

Merenje i upravljanje u fermentacionim komorama pekare

  Sistem za merenje i upravljanje u fermentacionim komorama namenjen je pekarskoj industriji, a može se upotrebiti i na drugim mestima gde se traži merenje temperature, vlažnosti i drugih veličina, a upravlja se brzinom proizvodne linije.

 

Brojanje vekni hleba u tunelskim pećima

  Ugradnja sistema za brojanje vekni - obezbeđuje pouzdan nadzor i memorisanje broja proizvedenih vekni, kako ukupno, tako i po vrstama hleba (beli, crni, graham,...).

 

Regulacija temperature u etažnim pećima

  Ugradnja novog sistema termoregulacije obezbeđuje ujednačenost i poboljšanje kvaliteta ispečenog hleba i sitnih peciva - produžava se radni vek grejača etažne peći.

 

DDS filtri - rešenje u industriji šećera

  Kompletna automatizacija filtera sa totalnim uvidom u tehnološki proces, prikazom alarmnih stanja i tokom materijala omogućila je kako tehnološkoj tako i službi održavanja efkasnije delovanje. Ceo proces je integrisan u računarski sistem fabrike. Upravljanje otvorenog tipa je omogućilo dogradnju novih filtera uz minimalna ulaganja.

 

Prijem repe - rešenje u industriji šećera

  Raspoloživost linije prijema je u nekoliko šećerana podignuta na viši nivo zamenom dotrajale relejne tehnike, savremenim i pouzadanim računarskim sistemom upravljanja. Omogućena je integracija u nadzorno upravljačke sisteme.

 

Krečana - rešenje u industriji šećera

  Istim komponentama kao i kod prijema repe automatizovana je ova tehnološka celina. Unifikacija opreme smanjila je sredstva vezana za rezrevne delove, a podigla pouzdanost na viši nivo.

 

Centrifuge AC - rešenje u industriji šećera

  Problem preklapanja motora pri promeni brzina u potpunosti je rešen praćenjem broja obrtaja i struja motora. Posledica je produžen međuremontni period i sprečavanje izgorevanja motora. Komunikacija proces-operater sa totalnim uvidom u rad centrifuga je izvedena intiligentnim terminalom.

 

Centrifuge DC

  Centrifuge gonjenja jednosmernim motorima su upravljane relejnom tehnikom i diskretnim kolima. Zamenili smo ih PLC-om. Većina pomenutih procesa je realizovano istim komponentama.
Uz pouzdanost, fabrike su dobile i unifikaciju, lako rukovanje, prikaz parametara procesa i omogućile tehnološkim i službama održavanja skoncentrisanost na druge probleme.

 

Difuzija

  Jednosmerni motori su zamenjeni asinhronim motorima veće snage. Podignuta je brzina i kapacitet za približno 20%. Rukovaocu i službi održavanja je omogućen totalan uvid u proces.

 

Automatizacija kutera u prehrambenoj industriji

  Automatizovan proces vođenja kutera - Monitoring i održavanje konstantne temperature - Kontinualna regulacija dotoka pare

 

Automatizacija CIP-a u prehrambenoj industriji

  Automatizovan proces vođenja CIP-a - Monitoring i kontrola temperatura, nivoa i koncentracija - Kontinualna regulacija dotoka pare.

 

Upravljanje pogonom za proizvodnju jogurta

  U pogonu za proizvodnju jogurta vrši se kontrola i upravljanje procesom proizvodnje voćnog jogurta i procesom punjenja , pražnjenja i pranja tankova i linija za jogurt.
Ove procese vode programabilni kontroleri koji su međusobno povezani. Grafička i statistička kontrola procesima i njihovo vođenje vrši se preko programabilnog ("touch") terminala. Putem ovog terminala moguće je izvršiti test rad svakog od elemenata u sistemu (ventili, pumpe, mešalice...) i kontrolisati broj eventulanih godišnjih ispad svakog od ovih elemenata.
Postignuta je kompleta vizuelizacija i nadzor sistema.

Automatsko upravljanje sudovima za termičku obradu

  Održavanje zadate temperature i pritiska - Centralizovano upravljanje i monitoring - Ušteda energije - Grafički prikaz procesnih veličina

 

Merenje ekscentriteta trna na extruderu creva za prehrambenu industriju

  Kao veliki problem u industriju creva za prehrambenu industriju javlja se odstupanje trna na extruderu kolagenskih creva. Odstupanje nastaje usled dejstva velikih pritisaka na trn, pri čemu počinje bežanje trna iz ose ekstrudera.

 

Automatsko upravljanje komorama za termičku obradu proizvoda

  Održavanje zadate temperature, vlage i cirkulacije vazduha - Centralizovano upravljanje i monitoring - Ušteda energije - Grafički prikaz procesnih veličina

 

Upravljanje procesom ceđenja

  Ovaj način prerade je sve cenjeniji za dobijanje zdravih i kvalitetnih prehrambenih proizvoda kako za domaće tržište, tako i za izvoz.

 

Pogon za pravljenje keksa

  Proces pečenja i pakovanja keksa realizovan je programabilnim kontrolerom, touch terminalom, inverterima i pratećom opremom.
Na terminalu se prati peć za pečenje i traka za ulaganje testa, sa odgovarajućim temperaturama i stanjima trake. Takođe postoji i lista alarma sa istorijom pojavljivanja.

Upravljanje linijom za preradu paštrnaka

  Upravljanje linijom za preradu paštrnaka je urađeno programabilnim kontrolerom. U ovom pogonu je postignuto: smanjenje vršnog opterećenja, izbegavanjem velikih udara na mrežu uključenjem većeg broja elektromotora jedan za drugim. Zaustavljanje linije ispred isključenog elektro-motora kako se ne bi nagomilavao materijal koji se prerađuje.

Pogon flaširanja pića

  Firma ICM electronics je opremila više pogona za proizvodnju i pakovanje tečne hrane. Ti sistemi su veoma složeni, pa je u skladu sa tim i upravljanje složeno. Kombinacija OMRON-ove automatike i BURKERT-ove senzorike daje najbolje rezultate u upravljanju fluidima. Kao komponente korišćeni su kontroleri, invertori, kontaktori, ventili, protokomeri i prateća oprema.