Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Proizveden robot na mobilnoj platoformi za izviđanje


ICM Electronics je razvio i proizveo robotsku jedinicu na mobilnoj platformi namenjenu za izviđanje i deminiranje. Na razvoju i proizvodnji kompletnog sistema ICM je radio u saradnji sa VTI-om za potrebe domaće vojne industrije. ICM je radio na razvoju hardvera robotske ruke, sistema za bežično upravljanje rukom kao i softvera. Robotska ruka je opremljena sa četiri kamere i automatskim izmenjivačem alata. Komplet vozilo i ruka su upravljani daljinski preko PC računara uz pomoće bežičnih kamera. ICM je dizajnirao i proizveo mobilnu platofrmu za robota, dok su inženjeri VTI-a razvili upravljanje i pogon za istu. Rad robota možete videti klikom na sledeći link