Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

DriveWizard Plus

Napredan softver za programiranje složenijih konfiguracija koje uključuju regulator frekvencije kao deo sistema upravljanja.

Mogućnost naprednog programiranja, blok dijagrami i već uključene osnovne logičke operacije čine ovaj softver dobrom zamenom za veći deo funkcija koje obavlja PLC.

Kao zvanični distributer YASKAWA regulatora, ICM Electronics je vlasnik licence za softver DRIVE WORKS EZ I možete se obratiti nama ukoliko želite da ga posedujete.