Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Robotska ćelija za paletiziranje džakova u UAE

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku ćeliju za paletiziranje džakova. Robotska ćelija se sastoji od robota na postolju, transportera proizvoda, pozicionerima za palete i zaštitnih sistema. Robot ima mogućnost da paletizira džakove od 20, 25 i 25kg.

Pored robota se nalaze dva pozicionera za palete. Pre početka rada, operater stavi u pozicionere po paletu. Robot prvo slaže džakove na jednu paletu. Kada završi jednu paletu, robot automatski počinje da slaže džakove na drugu paletu. U medjuvremenu, operater vadi viljuškarom punu paletu i na njeno mesto stavlja novu praznu paletu. U jednom ciklusu robot uzima po dva džaka od 20 ili 25kg i postavlja ih na paletu u skladu sa zahtevima kupca. Kada se radi 50kg, robot uzima po jedan džak u ciklusu. Kapacitet robotske ćelije je od 720 do 1400 džakova na sat u zavisnosti koji se proizvod paletizira.  

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=SsSbLYFNQ4I)

 

Robotska linija za simultano paletiziranje džakova od 25 i 50kg

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova u fabrici šećera Sunoko u Vrbasu. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove sa dve različite punilice, magacina paleta, mašine za navlačenje folije na praznu paletu, mašine za navlačenje folije na punu paletu, automatske streč mašine i valjkastih transportera paleta, šatl kolica i punilice za džambo vagu. Linija je projektovana da može da pakuje simultano džakove od 25 i 50kg. Kada se pakuju džakovi od 25kg, robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. U slučaju da se pakuju džakovi od 50kg, robot uzima samo po jedan džak.

Pre početka rada operater mora da izabere na ekranu na kojoj linije će se raditi koji format. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. Transporteri džakova su postavljeni na dva nivoa i donose džakove sa dve različite punilice. U zavisnosti na koju traku dođe džak, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu. Robot skida džakove sa jedne linije i postavlja na jednu paletu, dok sa druge linije slaže džakove na drugu paletu.

Palete dolaze automatski iz magacina paleta koji može da skladišti do 15 paleta. Magacin šalje prazne palete prvo do mašine za prekrivanje folijom. Nakon tog, paleta ide do šatl kolica koja odnose robotu prazne palate. Šatl kolica čekaju da se oslobodi mesto na kom se postavljaju džakovi na palete. Prekrivena paleta dolazi do robota gde se pozicionira. Nakon što se paleta pozicionira, robot na istu postavlja džakove. Pošto je robot napunio paletu, ista putuje do šatl kolica koja prenose pune palate do mašine za postavljanje prekrivne folije. Mašina automatski postavlja zaštitnu foliju na džakove, a potom šalje celu paletu u mašinu za obavijanje palete streč folijom. Nakon umotavanja palete, ista ide na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i nosi u magacin.

Kapacitet linije je 1200 džakova na sat za 25kg vreće i 650 za vreće od 50kg.

Džambo linija
U sastavu iste linije se nalazi i linija za pakovanja džambo vreća. Magacin paleta koji izdvaja palete za robota, takodje izdvaja i za džambo punilicu. Na paletu se postavlja folija, a paleta potom putuje do šatl kolica koja odnose prazne palete do džambo punilice. Operateri ručno postavljaju džakove na džambo punilicu. Kada je džak postavljen, operater pritiska taster kojim se započinje process punjenja. Nakon što je džambo vreća puna, operater istu raskači sa vage, a transporteri dalje nose pune vreće u magacin.  

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=5kyBEHDNhds)

 

Robotska linija za paletiziranje džakova od 25 i 50kg

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova u fabrici šećera Sunoko. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove sa dve različite punilice, magacina paleta, mašine za navlačenje folije na praznu paletu, mašine za navlačenje folije na punu paletu, automatske streč mašine i valjkastih transportera paleta. Linija je projektovana da može da pakuje džakove od 25 i 50kg. Kada se pakuju džakovi od 25kg, robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. U slučaju da se pakuju džakovi od 50kg, robot uzima samo po jedan džak.

Pre početka rada sa linijom operater mora da izabere na ekranu koji će format da radi. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. Transporteri džakova su postavljeni na dva nivoa i donose džakove sa dve različite punilice. U zavisnosti na koju traku dođe džak, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu.

Palete dolaze automatski iz magacina paleta koji može da skladišti do 15 paleta. Magacin šalje prazne palete prvo do mašine za prekrivanje folijom. Kada se paleta prekrije folijom, ona čeka da se oslobodi mesto na kom se postavljaju džakovi na palete. Prekrivena paleta dolazi do robota gde se pozicionira. Nakon što se paleta pozicionira, robot na istu postavlja džakove. Pošto je robot napunio paletu, ista putuje do mašine za postavljanje prekrivne folije. Mašina automatski postavlja zaštitnu foliju na džakove, a potom šalje celu paletu u mašinu za obavijanje palete streč folijom. Nakon umotavanja palete, ista ide na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i nosi u magacin.

Kapacitet linije je 1200 džakova na sat za 25kg vreće i 650 za vreće od 50kg.

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=CP2nqLLNN80)

 

Robotske ćelije za paletiziranje džakova

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao dve robotske ćelije za paletiziranje džakova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Svaka Robotska ćelija se sastoji od robota na postolju, transportera proizvoda i pozicionerima za palete. Pored robota se nalaze dva pozicionera za palete. Pre početka rada, operater stavi u pozicionere po paletu. Robot prvo slaže džakove na jednu paletu. Kada završi jednu paletu, robot automatski počinje da slaže džakove na drugu paletu. U medjuvremenu, operater vadi viljuškarom punu paletu i na njeno mesto stavlja novu praznu paletu. U jednom ciklusu robot uzima po dva džaka od 25kg I postavlja ih na paletu u skladu sa zahtevima kupca. Robot ima mogućnost da paletizira džakove od 5 do 25k. Kapacitet robotske ćelije je od 720 do 1400 džakova na sat u zavisnosti koji se proizvod paletizira i na koji način.

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=nQ681FSy01k&t=3s)

 

Robotska ćelija za 3D obradu materijala

slika

ICM Electronics je napravio robotsku ćeliju za 3D obradu makih materijala. Robotska ćelija može da obrađuje medijapan, drvo, aluminijum, bakar, plastika, kao i stirodure različitih gustina. Robotska ćelija je opremljena toplom žicom i vretenom za glodanje. Kako su topla žica i vreteno montirani na automatski izmenjivač alata, robot imo mogućnost da automatski menja toplu žicu za vreteno i obrnuto. Takođe, vreteno samo po sebi ima mogućnost automatski izmene svoih alata, tako da robot kada radi sa vretenom može automatski da menja glodala u zavisnosti kakva obrada je potrebna. Napravljena robotska ćelija može da radi sa 5 različitih glodala, ali sistem može da se proširi do 9 glodala. Takođe, robotska ruka je uparena sa dvoosnim pozicionerom, koji omogućava rad sa komadima veličine do 2x2x2m. Kada se radi stiropor, robot koristi toplu žicu kako bi se brzo uklonila velika količina materijala. Potom, robot ostavlja žicu i uzima vreteno. Kada robot uzme vreteno, onda uzima potrebna glodala za obradu materijala. Svi ostali materijali poput drveta, medijapana, aluminijuma, plastike se obrađuju isključivo glodanjem. Robotska ćelija dolazi u paketu sa softverom za programiranje robota koji omogućava brzo i lagano programiranje robota za 3D obradu.

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=sCGkazwAxP4&t=1s)

 

Robotska linija za paletiziranje vode u PET bocama različitih dimenzija

slika

ICM Electronics je projektovao, proizveo i instalirao kompletnu liniju za paletiziranje vode u PET bocama. ICM je proizveo i integrisao transportere za PET boce, magacin paleta, magacin karonskih podloški, robotski paletizer, transportere paleta i bezbedosne ograde. Pre početka operacije viljuškarista napuni magacine paleta i kartona, te odabere proizvod koji će se paletizirati preko HMI panela. Magacin paleta izdvaja jednu po jednu paletu I šalje istu do robota. Robot vadi karton iz magacina kartona i stavlja isti na paletu. Potom, sa transportera paketa robot uzima pakete i slaže iste. Posle svakog naslaganog reda, robot uzima karton I stavlja isti na paletu. Kada robot naslaže paletu, ista putuje do streč mašine gde se umotava u foliju, a na njeno mesto dolazi nova prazna paleta. Nakon strečovanja, paleta putuje na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom.

Robotski paletizer slaže boca različitih veličina i to:

0.5, 1.5 i 2.0 litre obične i gazirane vode.

Kapaciteti paletizera su sledeći:
0.50L - 7500 boca na sat
1.5L -5800 boca na sat
2.0L- 5000 boca na sat

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=T5QIGB78xbU&t=25s)

 

Robotska linija za paletiziranje furnira

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje furnira. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera furnir blokova, transportera paleta, transportera međuletvice i magacina mađuletvice.

Kako je na paletu potrebno složiti furni i međuletvicu, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima furnir različitih dimenzija, kao i različiti broj međuletvica. Dužina furnira može da varira od 800 do 2600mm, dok širina može da se kreće u rasponu od 110 do 300mm. Broj međuletvica koji se postavlja na paletu zavisi od dužine furnira. Što je furnir duži, na paletu se postavlja više letvica. Širina palete je uvek 1100mm i sistem sam računa koliko furnira može da stane na paletu. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese širinu i dužinu furnira, a sistem će sam podesiti broj furnira na paleti, rastojanje između samih furnira, kao i broj letvica koje treba dodati. Magacin za međuletvice se napuni pre rada i u zavisnosti od dužine furnira, magacin izbacuje na transporter neophodan broj letvici za određenu dužinu furnira. Kada letvice dođu na mesto, robot ih preuzima i stavlja na paletu. Transporteri furnira uz pomoć sistema za prebacivanje blokova furnira prave slog furnira od 1100mm. Kada se slog formira, transporteri prenose iste do robota odakle ih on skida i stavlja na paletu. Na taj način dobija se paleta furnira koja je spremna za sušenje. Kapacitet linije zavisi od širine furnira koji se slaže na paletu. Što je furnir uži, robot može više furnira da prenese u jedinici vremena.

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=TJ85UJNwxXs&t=1s)

 

Robotska linija za paletiziranje PET boca različitih dimenzija

slika

ICM Electronics je projektovao, proizveo i instalirao kompletnu liniju za paletiziranje PET boca. ICM je proizveo i integrisao transportere za PET boce, magacin paleta, magacin karonskih podloski, robotski paletizer, transportere paleta i bezbedosne ograde. Pre početka operacije viljuškarista napuni magacine paleta i kartona, te odabere proizvod koji će se paletizirati preko HMI panela. Magacin paleta izdvaja jednu po jednu paletu I šalje istu do robota. Robot vadi karton iz magacina kartona i stavlja isti na paletu. Potom, sa transportera paketa robot uzima pakete i slaže iste. Posle svakog naslaganog reda, robot uzima karton I stavlja isti na paletu. Kada robot naslaže paletu, ista putuje do streč mašine gde se umotava u foliju, a na njeno mesto dolazi nova prazna paleta. Nakon strečovanja, paleta putuje na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom.

Robotski paletizer slaže boca različitih veličina i to: 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 i 2.0 litre piva i gazirane vode. Kapaciteti paletizera su sledeći:

0.33L - 30 paketa u minuti ili 360 flaša u minuti
0.50L -30 paketa u minuti ili 360 flaša u minuti
1.0L- 30 paketa u minuti ili 180 flaša u minuti
1.5L -30 paketa u minuti ili 180 flaša u minuti
2.0L- 20 paketa u minuti ili 120 flaša u minuti

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=cyLx9ogbAnM)

 

Robotska linija za paletiziranje džakova

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje brašna. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera džakova, transportera zbirnih paketa, transportera paleta, magacina paleta, automatske streč mašine i mašine za prekrivanje palete folijom.

Kako je prostor za liniju paletiziranja izuzetno mali, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da vadi palete iz magacina paleta, navlači foliju na palete, a kasnije da slaže više vrsta džakova. Trenutno robot je podešen da paletizira 3 različite dimenzija džakova od 25kg, stočno brašno (30kg) ili kilsko pakovanje (10 x 1 kg). Kod slaganja džakova, alat se sastoji od dva nezavisna pogona, tako da robot može da uzme dva manja džaka ili jedan veći. Kod ostavljanja manjih džakova, robot može da ostavi jedan džak, a potom drugi. Nezavisni pogoni omogućavaju roboti da rotira oba džaka prilikom ostavljanja na odgovarajući način.

Kada robot naslaže paletu, ista prelazi u automatsku mašinu za strečovanje. Nakon strečovanja, paleta putuje na izlazni transporter odakle se skida viljuškarem.

Za film slaganja džakova brašna od 25kg, kliknite ovde

Za film slaganja džakova stočnog brašna od 30kg, kliknite ovde

 

Transportni sistem za opsluživanje rashladnih ćelija

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao automatski sistem za opsluživanje rashladnih ćelija za brzo rashlađivanje kiselomlečnih proizvoda. Sistem se sastoji od ulaznog transportera na koji se postavlja “topla” paleta, šatl kolica sa teleskopskim viljuškama, izlaznog transportera i ćelija za hlađenje proizvoda.

Paleta se postavlja na transporter, operater pritiska taster koji zadaje recepturu za hladjenja palete. Šatl kolica sa teleskopskim viljuškama uzimaju paletu i odnose istu u prvu slobodnu ćeliju. Sistem opslužuje ukupno 18 ćelija (9 sa jedne strane i 9 sa druge). Kada kolica ubace paletu u ćeliju, aktivira se ventilator koji se nalazi unutar ćelije. Ventilator služi za intenzivnu cirkulaciju vazduha između samih čašica proizvoda. Startovanjem ventilatora naduvavaju se jastuci koji vrše zaptivanje palete i sav vazduh usmeravaju oko proizvoda. Na ovaj način se obezbeđuje najefikasniji sistem hlađenja koji vreme hlađenja svodi na minimum. U zavisnosti od proizvoda koji se nalazi u ćeliji, podešava se i receptura hladjenja (brzina ventilator i vreme hladjenja). Kada se paleta ohladi, šatl kolica dolaze po istu i odnose je na izlazni transporter odakle je viljuškarista nosi u magacin.

 

Robotska linija za slaganje bala u sanduke

slika

ICM je proizveo i instalirao liniju za paletiziranje/pakovanje bala kaučuka u drvene i metalne sanduke. Linija se sastoji transportera praznih paleta, vage za merenje mase paleta, transportera punih paleta, transportera bala, robota sa alatom za prenos bala, štampača za obeležavanje paleta i bezbednosnih ograda i upravljačkog sistema sa softverima. Kompletna linija je napravljana i testirana u ICM-ovom pogonu. Linija je projektovana da može da slaže bale u drvene i metalne sanduke koji se razlikuju po gabaritima i broju bala koji mogu da smeste. Kapacitet linije je 15 bala u minuti.

Na transporter praznih praznih paleta se postavljaju palete/metalni sanduci viljuškarom. Prazna paleta dolazi do transportera koji je na mernim ćelijama i koji odmerava masu prazne i pune palete. Kada se paleta pozicionira na mestu punjenja, robot uzima jednu po jednu balu i slaže je na paletu, tj. u metalni sanduk. Kada se završi proces pakovanja, puna paleta se obeležava (bruto i neto mase, vreme, datum, broj LOTa, itd.) automatski uz pomoć štampača. Nakon obeležavanja, paleta  prelazi na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i smešta u magacin.

 

Proizvedena i instalirana dva transporterna sistema u Heineken fabrici u Zaječaru

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao dva transportn sistem paleta u Heineken fabrici Zaječaru. Oba transportna sistema se sastoje od valjčasto-lančaste stanice i lančastog transportera paleta, zaštitnih ograda i bezbednosnog sistma. Pored navedene opreme, ICM je isporučio upravljački elektro orman i softver za upravljanje transporterima.

Jedna konfiguracija transportera je instalirana na ulazni deo postojeće linije pre depaletizera, a druga na izlazni deo linije. Novi transportni sistemi omogućavaju proizvođaču piva da u jednom ciklusu postavi, tj. skine dve palete. U starom sistemu transporta, u jednom ciklusu se postavljala/skida po jedna paleta. Na ovaj način, investitor je olakšao i ubrzao manipulaciju paletama i smanjio troškove unutrašnjeg transporta smanjivanjem pređenog puta viljuškara.

Proizveden i instalirani transporteri u Heineken fabrici u Novom Sadu

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao transportni sistem paleta u Heineken fabrici. Transportni sistem se sastoji od valjčasto-lančaste stanice i 3 transportera paleta različitih dužina, zaštitnih ograda i bezbednosnog sistma. Pored navedene opreme, ICM je isporučio upravljački elektro orman i softver za upravljanje transporterima.

Transporteri su instalirani na ulazni deo postojeće linije pre depaletizera. Novi transportni sistem omogućava proizvođaču piva da u jednom ciklusu postavi dve palete sa praznim staklenim flašama na transportnu liniju. U starom sistemu transporta, u jednom ciklusu se postavljala po jedna paleta. Na ovaj način, investitor je olakšao i ubrzao manipulaciju paletama i smanjio troškove unutrašnjeg transporta smanjivanjem pređenog puta viljuškara.

Robotska ćelija za pakovanje pralina i bombonjeri

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku ćeliju za pakovanje pralina i bombonjeri u plastičnu podlošku. Robotska ćelija se sastoji od robota na postolju izrađenog od nerđajućeg čelika u skladu sa zahtevima prehrambene industrije, transportera proizvoda, magacina plastičnih podloški i transportera podloški. U zavisnosti od proizvoda koji se pakuje, robot može da spakuje od 60 do 100 pralina u min.

Za film kliknite ovde.

Robotska ćelija za paletiziranje džakova

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku ćeliju za paletiziranje džakova. Robotska ćelija se sastoji od robota na postolju, transportera proizvoda koji je na mernim ćelijama i pozicionerima za palete. Robot ima mogućnost da paletizira džakove od 5 do 25k. Kapacitet robotske ćelije je od 720 do 1400 džakova na sat u zavisnosti koji se proizvod paletizira.

Za film kliknite ovde.

Proizveden i instalirani transporteri u Heineken fabrici

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao transportni sistem paleta u Heineken fabrici. Transportni sistem se sastoji od valjčasto-lančaste stanice i 3 transportera paleta različitih dužina, zaštitnih ograda i bezbednosnog sistma. Pored navedene opreme, ICM je isporučio upravljački elektro orman i integrisao mašinu Bornbinder koja vezuje palete kanapom.

Instalirana robotska ćelija za pakovanje crepa u kasete

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku ćeliju za slaganje suvog crepa u kasetu. Robotska ćelija se sastoji od transportera za ravnanje crepa, transortera za ispravljanje crepa i robota sa griperom za uzimanje crepa i ostavljanje istog u kasetu. Robot u jednom ciklusu uzima po 15 crepova i iste ostavlja u kasetu. Kapacitet robotske ćelije je 60 crepova u minuti.

Za film kliknite ovde.

Robotska ćelija za paletiziranje

slika

ICM Electronis je proizveo i instalirao robotsku ćeliju za paletiziranje daščica.

Kapacitet robotske ćelije je 120 proizvoda u jednoj minuti.U zavisnoti od tipa proizvoda, u jednom ciklusu robot uzima od 10 do 18 proizvoda i postavlja ih na paletu. Robotska ćelija je projektovana da pakuje 10 različitih proizvoda, a po potrebi može da se paletizira i više proizvoda.

Održan seminar u fabrici ICM-a na temu Ušteda električne energije u pokretanju elektromotornih pogona

slika

Dana, 29. 07. 2014, u ICM-ovoj fabrici robotskih linija je održan seminar na temu “Ušteda električne energije u pokretanju elektromotornih pogona.” Seminar je predvodio jedan od glavnih inžinjera razvoja Yaskawe iz Japana, Sato Sadayuki. Seminaru su prisustvovali pretstavnici firmi Dunav Grocka, šećerana Šajkaška, Terminžinjering, Polimark Beograd, Tarkett Bačka Palanka, Soko Tim Novi Sad, FSH Sanders Temerin, Pionir Subotica, Neopetrol Inžinjering, Polet Novi Bečej, Ball Packaing Beograd.    

Učesnici seminara su imali prilike da čuju korisne informacije iz sledećih oblasti:

  • Kako postići uštede u energiji i unaprediti procese kroz odabir elektromotora
  • Kako najbolje iskoristiti regenerativnu energiju u industrijskim procesima
  • Kako uštedeti energiju primenom matričnih invertera
  • Primenjena rešenja iz pomenutih tema širom sveta i kako ih prilagoditi u našoj industriji

Nakon seminara, učesnici su imali priliku i da prošetaju pogonom i vide robotske aplikacije paletiziranja, opsluživanja mašina i plazma sečenja.

Održan trening na temu ušteda električne energije uz pomoć pravilnog programiranja regulatora frekvencije

slika

Prvog septembra, u ICM-ovoj fabrici robotskih linija je održan specijalizovan trening za zaposlene JTI Senta na temu ušteda električne energije uz pravilno programiranja Yaskawa regulatora frekvencije.

Inžinjeri JTI-a su imali priliku da nauče kako da odaberu regulator I propratne elemente (filter, reaktori, ventilator, kako da pravilno instaliraju regulatore, podese osnovne parametare, urade auto-tuning, podese PID parametre i koji parametri I na koji način mogu da im pomognu da ostvare uštedu u energiji.

Nakon seminara, učesnici su imali priliku i da prošetaju pogonom i vide robotske aplikacije paletiziranja, opsluživanja mašina i plazma sečenja.

Robotska ćelija za pakovanje slajsovanih proizvoda

slika

ICM je instalirao robot ćeliju za pakovanje slajsovanih proizvoda.

Za više informacija kliknite ovde.

Za film kliknite ovde.

Robotska ćelija za manipulaciju crepom

slika

ICM je integrisao robotsku ćeliju za manipulaciju crepom u fabrici Polet iz Novog Bečeja.

Za više informacija kliknite ovde.

Za film kliknite ovde.

ICM je izprojektovao, proizveo i instalirao liniju za paletiziranje zbirnih paketa šećera

slika

ICM Electronics je izprojektovao, proizveo i instalirao liniju za paletiziran je zbirnih paketa šećera od 1kg. Zahtevi kapacitet linije je 8 paleta na sat, ali mogući k apacitet je 20 paleta na sat.

Za više informacija kliknite ovde.

Za film kliknite ovde.

ICM je instalirao linije za ubacivanje poklona u pakete

slika

ICM je proizveo i instalirao dve linije za ubacivanje poklona u pakete od četiri flaše od 1.5 i 2L. Ukupna dužina dve linije je 72 metra, a kapaciteti iste su 40 ciklusa u minuti, tj. 80 poklona u minuti. Poklon se sastoji od plastične loptice prečnika 80mm u kojoj se nalazi plišana igračka, narukvica, marama, itd

Za film kliknite ovde.

Instaliran lift za palete u fabrici Continental

slika

ICM Electronics je isprojektovao, proizveo i instalirao lift nosivosti 1500kg za transport paleta u fabrici gume Continental.

Za film kliknite ovde.

Nove FieldBus opcione kartice iz Yaskawa-e

slika
Opcione kartice omogućavaju konektovanje regulatora na Profinet, Modbus TCP/IP i Ethernet/IP mreže.

Detaljnije...

Upravljanje pralicom u industriji šećera

slika
Pralica za repu se sastoji iz bubnja koji je pogonjen uz pomoć dva motora. Ugradnjom frekventnih regulatora izbegnuta je mogućnost habanja bubnja usled neravnomernog rada dva pogonska motora.

Detaljnije...

Integrisanje mašine za kartonjiranje u Nestle-u

slika
ICM Electronics je isporučio i integrisao mašine za automatsko formiranje i zatvaranje ambalaže u Nestle-ovom pogonu za proizvodnju sladoleda u Staroj Pazovi.

Detaljnije...

Automatizacija kondicionera u JTI-u

slika
ICM Electronics je izvršio automatizaciju rada kondicionera za vlaženje duvana u pogonu za primarnu preradu u JTI Senta.

Detaljnije...

ICM domaćin evropske komisije

slika
ICM Electronics je bio domaćin evropske komisije čiji je zadatak bio da oceni rad flexWARE konzorcijuma koji radi na razvoju bežične platforme za industrijsku automatizaciju.

Detaljnije...

Proizveden robot na mobilnoj platoformi za izviđanje

slika
ICM Electronics je razvio i proizveo robotsku jedinicu na mobilnoj platformi namenjenu za izviđanje i deminiranje. Na razvoju i proizvodnji kompletnog sistema ICM je radio u saradnji sa VTI-om za potrebe domaće vojne industrije

Detaljnije...