Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Politika kvaliteta

iso9001
ICM electronics je opredeljen da preko zadovoljnih kupaca ostvari rast i razvoj, obezbedi sigurna i atraktivna radna mesta za svoje zaposlene i sa isporučiocima uspostavi i razvija partnerske odnose.
Zadovoljstvo kupaca postižemo potpunim ostvarivanjem i prevazilaženjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja, integrišući sopstvena znanja, iskustva i sposobnosti u oblasti automatizacije procesa i mašina sa ekspertskim znanjem kupaca u oblasti primene.
Svojim zaposlenima obezbeđujemo neprekidno stručno usavršavanje kako bi praćenjem svetskih trendova i dostignuća bili konkurentni na tržištu. Poštujući sve relevantne odredbe zakona i propisa, u našim rešenjima posebnu pažnju posvećujemo principima zaštite životne sredine.
Svi zaposleni u ICM-u su obavezni da izgrađuju i održavaju sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti i efikasnosti.