Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Srpska pamet i u ciglani u Sibiru


ICM Electronics radi automatizaciju kompletne fabrike opekarskih proizvoda u Tomsku (Rusija). Inžinjerski tim ICM ima zadatak da automatizuje kompletnu fabriku od unošenja sirove gline u pogon pa do pečenja i sušenja iste, transporta materijala kao i robotskog prenošenja bloka sa jednog transportera na drugi.
Nakon niza pozitivnih rezultata u srpskoj ciglarskoj industriji, i ruski proizvođač, opekarskih proizvoda, GazHimstroj Invest, je ukazao svoje poverenje srpskim kompanijama puštanju u rad svoje fabrike. U projekatu koji obuhvata rekonstrukciju kompletnog pogona, ICM ima zadatak automatizacije kompletnog pogona što obuhvata programiranje 12 PLC-ova, 13 tač terminala na različitim procesima i mašinama kao i integraciju robota za manipulaciju materijalom.
“Puštanje u rad je počelo 18. januara, i predviđeno je da se projekat završi u roku od 100 radnih dana. Od prvog dana do danas se dosta uradilo i rezultati su pozitivni u svim područjima. Do sada sam u potpunosti zadovoljan radom srpskih specijalista kao i njihovim rezultatima” izjavio je direktor ruskog proizvođača, Kilešov Aleksandar Petrović.
Kao što je poznato, ovakve poslove na teritoriji bivše Jugoslavije su ranije radile firme iz Italije, Grčke, i Nemačke, a od ulaska ICM Electronics-a sa partnerskim kompanijama na tržište, aktivnosti stranih firmi su se svele na minimum. Ruska ciglana će biti druga ciglana ove godine u kojoj je ICM integrisao robote i automatizovao proizvodnju.