Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

54 SAJAM TEHNIKE U BEOGRADU


ICM Electronics nastupiće i ove godine na Beogradskom međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća koji će se održati od 11-15. maja 2010. godine u hali 1 Beogradskog sajma. Na sajmu će se pretstaviti 850 izlagača, od toga sokro polovina stranih iz preko 20 različitih zemalja i oko 440 domaćih, među kojima i ICM Electronics. ICM Electronics će na ovogodišnjem sajmu pretstaviti robotsku ćeliju za adaptivno zavarivanje. Na ovogodišnjem sajmu tehnike, ICM će izlagati sa partnerskom firmom ITW Welding iz Holandije, sa kojom realizuje projektovanje robotskog sistema za zavarivanje papuča bagera za površinske kopove.